top of page

Culture

press to zoom

press to zoom
1/1

2021
아현2 재정비촉진지구 공영주차장

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

2021
국립광주박물관 도자문화관

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

2021
파주 금촌 민·군 복합커뮤니티센터

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

2020
신매시장 공영주차장

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

2020
간현관광지 통합건축물

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5

2020
동탄 호수공원 공영주차장

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

2020
연남동 공영주차장
WOORIDONGIN+JU ARCHITECTS

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

2018
오룡지하차도 주차빌딩 및 공원

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5

2017
북아현 문화체육센터
WOORIDONGIN+JU ARCHITECTS

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

2017
국립중앙극장 지하주차장 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

2017
평창동 문화센터

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

2016

Sejong Complex Facilities

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

2015
동학농민혁명 기념공원

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6

2014
마포 석유비축기지

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

2011
선농단 역사문화공원

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/8

2010
시화호 철새서식지

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5

2009

Noeul Park Living Historic

Exhibition Hall

WOORIDONGIN

ARCHITECTURE

bottom of page